Vps Services 1

Dịch vụ Hosting cho Website Giá Tốt

Sử dụng Hosting cho Website được tối ưu cho PHP tốt nhất hiện nay tại Maxdata.

xem dịch vụ
Web Development
MAX ECO 02
30K
tháng
Dung lượng: 500MB
Băng thông: 30GB
Domain: 1
Ngôn ngữ: PHP
đăng ký
Web Development
MAX ECO 02
80k
tháng
Dung lượng: 3GBB
Băng thông: 80GB
Domain: 2
Ngôn ngữ: PHP
đăng ký
Web Development
MAX ECO 03
110k
tháng
Dung lượng: 5GB
Băng thông: 110GB
Domain: 3
Ngôn ngữ: PHP
đăng ký
Web Development
MAX ECO 03
140k
tháng
Dung lượng: 8GB
Băng thông: 200GB
Domain: 5
Ngôn ngữ: PHP
đăng ký
Coin
MAX DN 01
230k
tháng
Dung lượng: 2GB
Băng thông: 400GB
Email: 50
Domain: 5
Ngôn ngữ: PHP
đăng ký
Coin
MAX DN 02
400k
tháng
Dung lượng: 4GB
Băng thông: 600GB
Email: 80
Domain: 20
Ngôn ngữ: PHP
đăng ký
Coin
MAX DN 03
650k
tháng
Dung lượng: 7GB
Băng thông: oo
Email: 100
Domain: 30
Ngôn ngữ: PHP
đăng ký
Coin
MAX DN 01
900k
tháng
Dung lượng: 10GB
Băng thông: oo
Email: oo
Domain: oo
Ngôn ngữ: PHP
đăng ký

Vì sao nên sử dụng HOSTING của MAXDATA?